Om Ærø Museum

Ærø Museum er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Det vil sige, at stat og kommune i reglen er hovedbidragsydere og at museet er underlagt museumsloven. Ærø Museum varetager den nyere tids kulturhistorie i Ærø Kommune i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, mens arkæologien på Ærø er uddelegeret til Øhavsmuseet.

Ærø Museum blev stiftet i 1909, men fik sin nuværende form i 2001, hvor også Søbygaard kom med. Det vil sige der er tale om et enhedsmuseum med forskellige afdelinger: Søbygaard, Hammerichs Hus, Flaske-Peter, Ærøskøbing Bymuseum samt Dommergården hvoraf sidstnævnte blandt andet huser museets administration og foredragslokale.

Bestyrelsen er sammensat af de to venneforeninger ”Søbygaards venner” (1: Bjarne Christian Hansen) Foreningen Ærø Museum” (2: Mille Madsen og Bente Hansen) samt kommunen (1: Carl Jørgen Heide) og den selvejende institution "Søbygaard" (1: Nicolaj Friederichsen formand). Derudover findes to af bestyrelsen udpegede medlemmer (2: Peter Henningsen og Flemming Damgaard Larsen).

Museumslederen (Kim Furdal) fungerer som sekretær for bestyrelsen

Ærø Museum deltager i herregårdspuljen, havepuljen, møllepuljen og søfartspuljen, hvor andre danske museer med lignende ansvarsområder også er med.

Ærø Museums faste stab består af 4,5 årsværk, hvoraf 0,8 er ansat med permanente tilskudsordninger. Derudover har museet et skiftende antal medarbejdere i kommunale og statslige aktiveringsordninger samt enkelte løst ansatte i højsæsonen. Ærø Museum nyder godt af en stor, frivillig medarbejderstab, som hovedsagelig består af pensionister med en velbevaret historisk interesse.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til museet.