Ærø Museum bliver en del af Museum Sydfyn

Museumsfusion fra 1. januar 2024

Den 9. november blev fusionsaftalen mellem Svendborg Museum og Ærø Museum underskrevet. Dermed er Museum Sydfyn en realitet fra 1. januar 2024. Vi er i fuld gang med forberedelserne og glæder os.

Opdatering den 02.10.2023

Fusionen mellem Svendborg Museum og Ærø Museum under navnet "Museum Sydfyn" er nu godkendt af Ærø Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget i Svendborg Kommune. Så pr. 1. januar 2024 er Museum Sydfyn en realitet.

Det fusionerede museum vil have hovedadresse på Grubbemøllevej i Svendborg. Som gæst og bruger af museerne vil man dog fortsat møde Svendborg Museum, Danmarks Forsorgsmuseum og Ærø Museum under de navne og med hver deres profil og stærke lokale forankring, som vi kender i dag.

Pressemeddelelse den 29.08.2023

Bestyrelser og ledelser på Svendborg Museum og Ærø Museum har besluttet at fusionere under navnet ”Museum Sydfyn”. Fusionen bliver en realitet fra 1. januar 2024, hvis museernes beslutning efter planen godkendes af de kommunale tilskudsgivere i Svendborg Kommune og Ærø Kommune samt af Slots- og Kulturstyrelsen.

”Det er fantastisk at tænke på, at vi netop i disse dage får støbt det fundament, som museerne skal bygge på i de kommende år. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver godt", udtaler Sille Radoor Larsen, konstitueret leder på Ærø Museum.

Det fusionerede museum vil have hovedadresse på Grubbemøllevej i Svendborg. Som gæst og bruger af museerne vil man dog fortsat møde Svendborg Museum, Danmarks Forsorgsmuseum og Ærø Museum under de navne og med hver deres profil og stærke lokale forankring, som vi kender i dag. Ambitionen er at skabe en mere solid organisation med plads til faglig udvikling, bedre attraktioner, flere gæster og større økonomisk volumen til gavn for borgere og besøgende i begge kommuner.

”Ambitionerne for museerne er store, for kvaliteten i de fortællinger vi vil bygge udviklingen af Museum Sydfyn på, er af national betydning og af international kvalitet – det forpligter på den gode måde”, siger Jesper Hansen, direktør på Svendborg Museum.

Hent vedhæftede filer:

Senest ændret tirsdag, 02 januar 2024 11:27
(0 bedømmelser)